Ka’ab al Ahbaar radhiy-Allahu ‘anhu mengatakan, “Ketika Allah SWT menginginkan untuk menciptakan Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam, Ia memerintahkan Malaikat Jibril untuk membawa kepada-Nya tanah liat yang menjadi jantung dari bumi, yang menjadi kemegahan dan cahayanya. Jibril pun turun, ditemani beberapa malaikat dari Tempat Tertinggi di Surga. Ia mengambil segenggam tanah untuk penciptaan Nabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam dari suatu tempat yang kini menjadi makam suci beliau sall-Allahu ‘alaihi wasallam; tanah itu berkilau putih cerah. Kemudian ia meramas dan mengadun tanah itu dengan air ciptaan terbaik dari Air Terjun Syurgawi Tasniim, yang berada dalam sungai-sungai jernih yang mengalir di Syurga. Ia mengaduninya sampai tanah itu menjadi suatu mutiara putih dengan pancaran warna putihnya yang cemerlang. Para malaikat membawanya, mengelilingi ‘Arasy Syurgawi dan gunung-gunung dan samudera. Dengan begitu, para malaikat dan seluruh makhluq menjadi tahu akan keberadaan junjungan kita Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam dan kehormatan beliau; sebelum mereka mengetahui Adam.”

Ibn ‘Abbas radhiy-Allahu ‘anhumengatakan, “Asal usul dari tanah liat Nabi Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam adalah dari pusat bumi, di Makkah, di titik di mana Ka’bah berdiri. Kerana itu pula, Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam menjadi asal usul penciptaan, dan semua makhluq ciptaan adalah pengikut-pengikut beliau.”

Pengarang Awarif al Ma’arif [al-Suhrawardi], berkata bahawa ketika Banjir meluap, menebarkan buih ke seluruh penjuru, esensi dari Nabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam berhenti hingga ke suatu tempat di dekat tanah kubur beliau di Madinah, sehingga beliau sall-Allahu ‘alaihi wasallam menjadi seseorang yang termasuk dalam Makkah mahupun Madinah.

Diriwayatkan bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan Adam ‘alaihissalam, Ia Subhanahu Wa Ta’ala mengilhamkan kepada Adam untuk bertanya, “Wahai Tuhan, mengapakah Engkau memberiku nama panggilan, Abu Muhammad (ayah dari Muhammad)?” Allah menjawab, “Wahai Adam, angkat kepalamu.” Adam pun mengangkat kepalanya dan ia melihat cahaya dari Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam dalam kubah ‘Arsy. Adam kemudian bertanya lagi, “Wahai Tuhan, cahaya apakah ini?” Allah menjawab, “Ini adalah cahaya dari seorang Nabi keturunanmu. Namanya di Syurga adalah Ahmad, dan di Bumi namanya Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam. Jika bukan demi dirinya, tentu Aku tidak akan menciptakan dirimu, tidak pula Langit, tidak pula Bumi.”

‘Abd al-Razzaq meriwayatkan, dari Jabir bin ‘Abdullah radhiy-Allahu ‘anhu, bahawa ia berkata, “Ya RasulAllah, semoga ayahku dan ibuku dikorbankan demi dirimu, ceritakan padaku tentang hal pertama yang Allah ciptakan, sebelum yang lain-lainnya.” Beliau menjawab, “Wahai Jabir, Allah menciptakan, sebelum apa pun yang lain, cahaya Nabimu dari cahaya-Nya. Cahaya itu mulai bergerak ke mana pun Allah kehendaki dengan Qudrat Ilahiah Allah. Pada saat itu belum ada Tablet (Lauh) belum pula Pena; belum ada Syurga mahupun Neraka, tidak ada malaikat; tidak ada Langit, tidak pula Bumi; tak ada Matahari mahupun Bulan, tak ada Jinn ataupun manusia. Ketika Allah ingin untuk menciptakan makhluq-Nya, Ia membagi cahaya itu menjadi empat bagian. Dari bagian pertama, Ia menciptakan Pena, dari yang kedua, Tablet (Lauh), dan dari yang ketiga, ‘Arasy. Kemudian, Ia membahagi bahagian keempat menjadi empat bahagian: bahagian pertama membentuk para pembawa ‘Arasy, bahagian kedua menjadi penunjang kaki ‘Arasy, dan dari bahagian ketiga Ia menciptakan malaikat-malaikat lainnya. Ia kemudian membahagi bahagian keempat menjadi empat bahagian lagi: Ia menciptakan langit dari bahagian pertama, bumi-bumi dari bahagian kedua, Syurga dan Neraka dari bahagian ketiga. Kemudian Ia membahagi lagi bahagian keempat sisanya menjadi empat bahagian: menciptakan cahaya firasat orang-orang beriman dari bahagian pertama, cahaya kalbu-kalbu mereka(iaitu ma’rifat Allah) dari bahagian kedua, dan dari bahagian ketiga Ia ciptakan cahaya kesenangan dan kegembiraan (Uns, iaitu Laa ilaha illa Allah, Muhammadun Rasuulullah).

Suatu riwayat lain dari ‘Ali ibn Al-Husain radhiy-A llahu ‘anhu dari ayahnya [iaitu Husain ibn ‘Ali ibn Abi Talib, peny.] radhiy-Allahu ‘anhu, dari datuknya [iaitu ‘Ali ibn Abi Talib] karram-Allahu wajhahu, dari Nabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam yang bersabda, “Aku adalah suatu cahaya di hadapan Tuhanku, empat belas ribu tahun sebelum penciptaan Adam.” Telah pula diriwayatkan bahawa ketika Allah menciptakan Adam ‘alaihissalam, Ia Subhanahu Wa Ta’ala menaruh cahaya itu di punggung Adam, dan cahaya itu biasa berkilau dari bahagian depannya, menelan seluruh sisa cahayanya. Kemudian Allah menaruh cahaya itu ke ‘Arasy Kekuasaan-Nya, dan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya membawanya di pundak mereka, dan memerintahkan mereka pula untuk membawa Adam berkeliling di Langit dan mempertunjukkan padanya keindahan-keindahan Kerajaan-Nya.

Ibn ‘Abbas radhiy-Allahu ‘anhu berkata, Penciptaan Adam adalah pada hari Jumat di sore hari. Allah kemudian menciptakan baginya Hawa’, istrinya, dari satu tulang rusuk kirinya ketika ia sedang tertidur. Saat ia bangun dan melihat Hawa’, Adam merasa tenteram dengannya, dan ia mulai merentangkan tangannya ke Hawa’. Malaikat berkata, “Berhenti, Adam.” Adam berkata, “Kenapa, tidakkah Allah menciptakannya untukku?” Mereka menjawab, “Tidak boleh hingga kau membayar mas kawin padanya”. Adam bertanya, “Apa mas kawinnya?” Para Malaikat menjawab, “Dengan membaca salawat atas Muhammad tiga kali.” [dan dalam riwayat lain, dua puluh kali].

Telah pula diriwayatkan bahawa ketika Adam ‘alaihissalam meninggalkan Syurga, ia melihat tertulis di kaki ‘Arasy dan di setiap titik dalam Syurga, nama Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam di samping nama Allah. Adam bertanya, “Wahai Tuhan, siapakah Muhammad?” Allah menjawab, “Dia adalah anakmu, yang jika seandainya tidak demi dirinya, tentu Aku tidak akan menciptakanmu.” Kemudian Adam berkata, “Wahai Tuhan, demi anak ini, kurniakanlah rahmat pada ayahnya.” Allah memanggil, “Wahai Adam, seandainya engkau akan bersyafa’at melalui Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam bagi seluruh penduduk Langit dan Bumi, Kami akan kabulkan permohonan syafa’atmu.”

‘Umar Ibn al-Khattab radhiy-Allahu ‘anhu berkata bahawa Sayyidina Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Ketika Adam berbuat dosa, ia berkata, ‘Ya Allah, aku memohon kepadamu demi Muhammad untuk mengampuniku.’ Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman padanya, ‘Bagaimana dirimu tahu akan Muhammad padahal Aku belum menciptakannya?’ Adam menjawab, ‘Kerana ketika Engkau, Ya Tuhanku, menciptakanku dengan Tangan-Mu, dan meniupkan padaku dari Ruh-Mu, aku memandang ke atas dan melihat tertulis di kaki-kaki ‘Arasy, Laa ilaaha illallah, Muhammadun Rasuulullah. Aku tahu bahawa Engkau tidak akan menaruh suatu nama di samping Nama-Mu, melainkan pastilah itu adalah nama seseorang yang paling Kau-cintai dari makhluq-Mu.’ Allah berfirman, ‘Oh, Adam, kau telah mengatakan kebenaran: dialah yang paling Kucintai di antara makhluq ciptaan-Ku. Dan kerana engkau telah memohon pada-Ku demi dirinya, engkau kuampuni. Seandainya tidak untuk Muhammad, Aku tak akan menciptakanmu. Dialah penutup para Nabi dari keturunanmu.'”

Dalam Hadits Salman radhiy-Allahu ‘anhu, diriwayatkan bahawa Jibril ‘alaihissalam turun menemui Nabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Tuhanmu mengatakan, ‘Jika Aku telah menjadikan Ibrahim sebagai yang Ku-cintai, sahabat dekat (khalil), Aku pun menganggapmu demikian. Tak pernah Ku-ciptakan makhluq apa pun yang lebih berharga bagi-Ku daripada dirimu, dan telah Ku-ciptakan dunia ini dan penduduknya dengan maksud untuk membiarkan mereka mengetahui kehormatanmu dan mengetahui erti keberadaanmu bagi-Ku; dan seandainya tidak untukmu, tidaklah Kuciptakan dunia ini'”.

Hawa’ ‘alaihassalam melahirkan empat puluh anak dari Adam ‘alaihissalam, dalam dua puluh kali kelahiran; tetapi ia melahirkan Seth [atau Syits] ‘alaihissalam secara terpisah, sebagai kehormatan bagi junjungan kita Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam, yang cahayanya berpindah dari Adam ke Seth. Sebelum wafatnya, Adam menitipkan pemeliharaan anak-anaknya kepada Seth, dan ia pun, sebagai gilirannya, mempercayakan pada anak-anak tersebut, wasiat dari Adam: untuk menaruh cahaya itu hanya pada wanita yang suci. Wasiat ini berlanjut, abad demi abad, sampai Allah memberikan cahaya itu kepada Abdul Muttalib dan puteranya, Abdullah. Dengan cara inilah, Allah menjaga kemurnian silsilah tanpa cela dari Nabi Muhammad sall-Allahu ‘alayhi wasallam, dari perzinaan orang-orang bodoh.

Ibn ‘Abbas radiyAllahu ‘anhu berkata, “Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Tak satu pun perzinaan jahil menyentuh kelahiranku. Aku dilahirkan tidak lain hanya dengan pernikahan Islam.'”

Hisyam ibn Muhammad Al-Kalbi meriwayatkan bahawa ayahnya berkata, “Aku menghitung bagi (silsilah) Nabi Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam ada lima ratus ribu ibu, dan tak kutemukan di antara mereka satu jejak pun perzinaan, atau apa pun dari interaksi orang-orang bodoh.”

Ali radiyAllahu ‘anhu berkata bahawa Nabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Aku datang dari pernikahan, aku tidak datang dari perzinaan; dari Adam hingga diriku dilahirkan dari ayah dan ibuku, tak satu pun perzinaan orang jahil yang menyentuh diriku.”

Ibn ‘Abbas radiyAllahu ‘anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Orang tua moyangku tak pernah melakukan perzinaan. Allah menjaga memindahkanku dari sulbi yang baik ke rahim yang suci, murni dan tersucikan; bila saja ada dua jalan untuk berpindah, aku menuju ke yang terbaik di antara mereka.”

Anas radiyAllahu ‘anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam membaca, “La qad jaa-akum Rasuulum min Anfusikum” [QS. 9:128], dan bersabda, “Aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam silsilahku, dalam hubungan-hubungan-ku dan nenek moyangku: tak ada perzinaan pada ayah-ayahku dalam setiap tingkat hingga ke Adam.”

‘Aisyah radiyAllahu ‘anhu meriwayatkan dari Nabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam bahawa Jibril ‘alaihissalam berkata, “Aku telah meneliti Bumi dari timur ke barat, dan tak kutemui seorang manusia pun yang lebih baik dari Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam, dan tak kutemui seorang anak laki-laki dari ayah mana pun yang lebih baik dari anak-anak Hasyim (Bani Hasyim).”

Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radiyAllahu ‘anhu meriwayatkan bahawa Nabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Aku telah diutus dari generasi terbaik dari Anak-anak Adam, satu demi satu hingga aku mencapai keadaanku sekarang ini.”

Dalam Sahih Muslim, Watsila ibn al-Aska’ meriwayatkan bahawa Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Allah telah memilih Kinana dari anak-anak Isma’il, dan Quraisy dari Kinana, dan dari Quraish, anak-anak Hasyim, dan akhirnya memilihku dari Bani Hasyim.”

Al ‘Abbas radiyAllahu ‘anhu berkata Nabi Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Allah menciptakan makhluq, dan menempatkanku dalam kelompok-kelompok terbaik, dan yang terbaik dari dua kelompok; kemudian Ia memilih suku, dan menaruhku pada yang terbaik di antara keluarga-keluarga mereka. Kerana itulah, aku memiliki keperibadian terbaik, roh dan sifat terbaik, dan memiliki asal-usul terbaik di antara mereka.”

Ibn ‘Umar radiyAllahu ‘anhu berkata bahawa Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Allah memeriksa ciptaan-Nya dan memilih Bani Adam (manusia) dari mereka; Ia memeriksa Bani Adam dan memilih orang-orang Arab darinya; Ia memeriksa kaum Arab dan memilihku dari antara mereka. Kerananya, aku selalu menjadi yang terpilih di antara yang terpilih. Lihatlah, orang-orang yang mencintai kaum Arab, adalah kerana cinta kepadaku hingga mereka mencintai kaum Arab, dan mereka yang membenci kaum Arab, adalah kerana mereka membenciku hingga mereka pun membenci Arab.”

Ketahuilah bahawa Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam tidaklah terkait (memiliki) secara langsung pada saudara laki-laki atau perempuan siapa pun dari orang tua-orang tuanya; beliau sall-Allahu ‘alaihi wasallam adalah anak satu-satunya mereka dan silsilah mereka berhenti pada beliau. Dengan begitu, beliau secara eksklusif ‘memegang penuh’ suatu silsilah yang Allah (SWT)inginkan menjadi yang tertinggi yang dapat dicapai suatu kenabian, dan yang memegang puncak kehormatan.

Jika Anda memeriksa status silsilah beliau sall-Allahu ‘alaihi wasallam dan mengetahui kesucian kelahiran beliau sall-Allahu ‘alaihi wasallam, Anda akan yakin bahawa silsilah beliau adalah suatu keturunan dari ayah-ayah yang terhormat, kerana beliau adalah Al-Nabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam, Al ‘Arabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam, Al Abtahi sall-Allahu ‘alaihi wasallam, Al Harami sall-Allahu ‘alaihi wasallam, Al Hasyimi sall-Allahu ‘alaihi wasallam, Al Quraisyi sall-Allahu ‘alaihi wasallam, elite dari Bani Hasyim, seseorang yang telah dipilih dari suku-suku terunggul bangsa Arab, dari silsilah terbaik, keturunan paling mulia, cabang yang paling subur, pilar tertinggi, asal usul terbaik, akar-akar terkuat, memiliki lidah terfasih, gaya bicara terhalus, darjat kebajikan) yang paling memberatkan, iman paling sempurna, persahabatan paling kuat, kaum kerabat paling terhormat dari kedua pihak orang tua, dan dari tanah Allah yang paling mulia. Beliau sall-Allahu ‘alaihi wasallam memiliki banyak nama dan yang paling terkemuka adalah Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam ibn (putera) Abdullah. Beliau juga adalah putera Abdul Muttalib, yang namanya adalah Syaybat-ul Hamd, anak Hasyim, yang namanya adalah Amr; anak dari Abd Manaaf, yang namanya adalah al-Mughiirah, anak dari Qusai, yang namanya adalah Mujammi’, anak dari Kilaab, yang namanya Hakiim, ibn Murra, ibn Ka’b (dari suku Quraisy), ibn Lu’ai, ibn Ghalib, ibn Fihr, yang namanya adalah Kinana, ibn Khuzaima, ibn Mudrika, ibn Ilias, ibn Mudhar, ibn Nizar, ibn Ma’add, ibn Adnan.

Ibn Dihia berkata, “Para ulama setuju dan kesepakatan ulama adalah bukti bahawa Nabi Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam telah menyebutkan silsilah beliau hingga Adnan, dan tidak menyebutkan di atas itu.”

Ibn ‘Abbas radiyAllahu ‘anhu meriwayatkan bahawa bila saja Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam menyebutkan silsilahnya beliau tak pernah menyebut di atas Ma’add, ibn Adnan, dan akan berhenti, dengan mengatakan, “Para genealogis (ahli silsilah) telah berbohong.” Beliau akan mengulangi ucapannya itu dua atau tiga kali. Ibn ‘Abbas juga berkata, “Di antara Adnan dan Isma’il ada tiga puluh ayah yang tak diketahui [namanya, red.].”

Ka’b al-Ahbaar radiyAllahu ‘anhu berkata, “Ketika cahaya Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam sampai pada Abdul Muttalib, dan dia telah mencapai usia kedewasaan, dia tidur suatu hari di halaman Ka’bah; ketika ia bangun, matanya terhitamkan dengan antimony (kohl), rambutnya terminyaki, ia terhiasi dengan jubah yang indah dan cantik. Ia terkejut, tak mengetahui siapa yang telah melakukan hal itu padanya. Ayahnya menggapai tangannya dan segera membawanya ke tukang ramal Quraisy; mereka menasihatinya untuk menikah, dan ia pun menikah. Bau dari misk terbaik biasa memancar keluar dari dirinya, dengan Nur (cahaya) dari Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam berkilauan dari dahinya. Bila saja terjadi kekeringan, kaum Quraisy biasa membawanya ke Gunung Tsabiir, dan berdoa kepada Allah melalui dirinya memohon Allah untuk menurunkan hujan. Allah akan menjawab doa mereka dan menurunkan hujan kerana barakah dari Nur Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam.”

Ketika Abrahah, raja Yaman datang untuk menghancurkan rumah suci (Ka’bah) dan khabar tentang ini sampai ke kaum Quraisy, Abd al-Muttalib berkata pada mereka, “Ia tak akan sampai ke Rumah ini, kerana Rumah ini di bawah perlindungan Tuhannya.” Dalam perjalanannya ke Makkah, Abrahah menjarah unta-unta dan domba kaum Quraisy, di antaranya empat ratus unta betina milik Abd Al-Muttalib. Ia dan banyak dari kaum Quraisy pergi ke Gunung Tsabiir. Setelah mendaki gunung tersebut, cahaya dari NabiyAllah sall-Allahu ‘alaihi wasallam muncul dalam bentuk suatu lingkaran di dahinya seperti sebuah bulan sabit, dan sinarnya terpantulkan ke Rumah Suci Ka’bah. Ketika ‘Abdul Muttalib melihat hal itu, ia berkata, “Wahai, kaum Quraisy, engkau boleh kembali sekarang, sudah aman. Demi Allah, kini cahaya ini telah membentuk suatu lingkaran pada diriku, tak ada keraguan bahawa kemenangan menjadi milik kita.”

Mereka kembali ke Makkah, di mana mereka bertemu seorang laki-laki yang diutus Abrahah. Saat melihat wajah ‘Abdul Muttalib, laki-laki tersebut tertegun, lidahnya tergagap-gagap. Ia pun pingsan, sambil melenguh seperti lembu jantan yang tengah disembelih. Ketika ia sedar kembali, ia pun jatuh bersujud kepada Abdul Muttalib, sambil berkata, “Aku bersaksi bahawa engkau benar-benar Pemimpin Kaum Quraisy.”

Telah diriwayatkan pula bahawa ketika Abdul Muttalib muncul di depan Abrahah, gajah putih yang besar dalam pasukannya melihat ke wajah Abdul Muttalib dan jatuh berlutut seperti seekor unta, dan jatuh bersujud. Allah membuat gajah tersebut berbicara, berkata, “Keselamatan bagi cahaya di sulbimu, wahai Abd al-Muttalib.” Ketika pasukan Abrahah mendekat untuk menghancurkan Ka’bah suci, gajah tadi berlutut kembali. Mereka memukulinya kepalanya dengan hebat untuk membuatnya berdiri, yang tak mahu ia lakukan. Tetapi, ketika mereka memutarnya menuju Yaman, ia pun berdiri. Kemudian Allah mengirimkan untuk melawan mereka, armada-armada burung dari lautan, setiap ekor dari mereka membawa tiga batu: satu dalam paruhnya, dan satu dalam setiap cakar kakinya. Batu-batu itu memiliki ukuran seperti miju-miju, dan jika satu batu mengenai seorang prajurit, prajurit itu akan terbunuh. Pasukan Abrahah lari tunggang langgang. Abrahah sendiri terserang suatu penyakit. Hujung jari-hujung jarinya terlepas, satu demi satu. Tubuhnya mengeluarkan darah dan nanah, dan akhirnya jantungnya terbelah, dan ia pun tewas.

Peristiwa inilah yang diacu oleh Allah ketika Ia berfirman pada Nabi-Nya sall-Allahu ‘alaihi wasallam, mengatakan, “Tahukah engkau bagaimana Tuhanmu memperlakukan Pasukan Gajah…” (QS Al-Fiil:1-5). Peristiwa ini adalah suatu tanda akan martabat dari junjungan kita, Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam, dan suatu tanda akan kenabiannya, dan kedudukannya. Peristiwa ini juga menunjukkan kehormatan yang dikurniakan pada masyarakatnya, dan bagaimana mereka dilindungi, yang membuat kaum Arab menyerah pada mereka, dan percaya pada kemuliaan dan keunggulan mereka, kerana adanya perlindungan Allah atas diri mereka dan pembelaan-Nya pada mereka melawan plot dari Abrahah yang seakan-akan tak terkalahkan.

Tamat untuk Penciptaan Tubuh Suci Nabi sall-Allahu ‘alaihi wasallam

Advertisements

114 Responses to “Kisah Penciptaan Tubuh Rasulullah”

 1. bejo Says:

  bagaimana dengan tubuh kita mengapa hanya ruh Muhammad yang selalau di jaga sampai kelahiranya. dimana keadilan Alloh jika hanya salah satu salbi yang dilindungi… apakah ini artinya seorang anak yang lahir dari proses perjinahan tidak akan bisa masuk surga… apakah yang anda tulis menurut anda sudah sesuai dengan hadis yang sesungguhnya adna tulis? tirimakasih mohon pertimbangan


  1. Kita tidak berhak untuk mempersoalkan tentang keadilan Allah dalam masalah ini, sedikit lagi anda mempersoalkannya ..anda jatuh ke jurang maksiat kepada Allah …janganlah kita termasuk orang2 yang dalam keraguan terhadapa Allah swt….

  2. arlin Says:

   Allah menciptakan 1 pemimpin untuk kita semua,dan sdah terpilih baik jasad dan ruhnya, maka kita tinggal mengikutinya…

   1. Mnizam Says:

    Betul sama sekali 1 pemimpin yg diberi Allah kepada kita Muhammad Saw,.. Nabi yg ke 25 penutup sekalian nabi

   2. Mnizam Says:

    Manusia yg banyak tanya dn mengajukan soalan, bila sudah diberi penjelasan lalu ia sekutukan jgn jadi seperti kaum yahudi kaum terdahulu setiap gambaran sudah jelas di dalam Al Quran, mereka diberi nikmat yg sangat banya 10 nikmat lalu ia mendustakan utusan Allah

  3. mia Says:

   Nabi saw itu manusia paling suci , silsilah nya di jaga demi kesucian nya.dan tak ada istilah anak haram dimuka bumi ini. Demi rasul saw Allah SWT menciptakan bumi dan langit dan seisi nya . Wajar saja nabi paling istimewa . Jgnkan manusia kayak kita , nabi adam as aja jauh di bawah rasul saw derajat nya. Bersyukur aja mas bejo kalo kita umat rasul saw, umat paling istimewa adalah umat beliau..

  4. Ghifary Says:

   bejo@ kamu berkata seperti itu hanya karena kesombongan yg ada di dalam dirimu sendiri. itu penyakit yg sangat berbahaya bagi dirimu sendiri

  5. zainal Says:

   Kita orang islam dapat masuk ke syurga pada akhirnya bukanlah kerana kita Islam…tetapi kerana syafaat Nabi Muhammad S.A.W….Setiap nabi yang diutuskan oleh Allah…Allah memberi kepada mereka satu syafaat iaitu doa mustajab yang pasti akan dikabulkan oleh Allah….Nabi Nuh A.S mempergunakan syafaat itu untuk menenggelamkan umatnya yang ingkar…Nabi Luth A.S mempergunakan syafaat itu untuk menghujani umatnya dengan hujan api…tetapi Nabi Muhammad S.A.W menyimpan syafaat kurniaan Allah S.W.T kepada baginda untuk dipergunakan di akhirat kelak….dengan syafaat itulah baginda akan membebaskan seluruh umatnya dari neraka dan masuk ke syurga…Begitulah betapa mulianya hati seorang Nabi…betapa kasihnya baginda kepada kita umatnya….

   Saudaraku Bejo…janganlah hendak mempertikaikan aturan Allah S.W.T…sebenarnya Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua umat Islam…dan rahmat Alah itu namanya Muhammad S.A.W…

   Aku bersaksi bahawa TIADA TUHAN YANG LAYAK DISEMBAH MELAINKAN ALLAH…dan aku juga bersaksi bahawa NABI MUHAMMAD ITU PESURUH ALLAH….

   Ya Allah…hidupkan diriku dan matikanlah diriku dalam keadaan Islam dan beriman hanya kepadaMu….Aaammmeeennnn

   1. Ramli Says:

    Betul sekali saudara zainal.. Malaikat Jibril AS berkata kepada Rasulullah SAW menjelang ajal menjemput beliau.. Bahwa Jibril AS pernah mendengar Allah SWT berfirman, tidak akan masuk suatu kaum kedalam Surga kecuali Umat Muhammad sudah berada di dalamnya.. Itu menunjukkan betapa mulia dan istimewanya Rasulullah SAW di hadapan Sang Maha Pencipta Allah SWT..

  6. manusia Says:

   pertanyaan yang luar biasa dari saudara bejo
   saya hanya bisa menanggapi dg kata “iqra bismirabbikalladi qalaq”

   untuk yg blm mendapat jawaban tolong jgn menyalahkan atau menghina iman seseorang, mari berkaca terlebih dahulu.

  7. semutrimba Says:

   nabi muhammad saw diberi kemuliaan oleh allah swt sebagai makhluk terbaik… langit dan bumi diciptakan karena cinta allah swt kepada nabi muhammad saw.

   seharusnya bejo bersyukur kepada allah swt karena diciptakan sebagai manusia, coba seandainya bejo diciptakan sebagai binatang atau iblis?

   bahkan malaikat pun tidak berani protes kepada allah,
   cuma iblis laknatullah yang dengan sombongnya berani protes kepada allah swt… padahal mereka diciptakan karena cinta allah kepada nabi muhammad saw (pemimpin manusia dan ciptaan allah yang paling bertaqwa)

   walaupun nabi muhammad saw merupakan rasul allah swt yang paling mulia tapi jalan hidup nabi tidak mudah, nabi muhammad saw terlahir dalam keadaan yatim dan disaat masih kecil ibunya juga meninggal.. hidup nabi muhammad saw tidak kaya raya dan mendapat banyak cobaan dari allah swt.

   tapi nabi muhammad saw tidak pernah protes kepada allah swt, padahal nabi juga tau bahwa nabi muhammad saw makhluk yang paling dicintai allah swt.
   nabi muhammad saw tidak pernah iri kepada nabi sulaiman as yang kaya raya dan bisa berbicara dengan binatang.
   nabi muhammad saw tidak iri terhadap mukjijat yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya.
   nabi muhammad saw tidak iri dengan jaman modern yang kita alami sekarang, padahal dalam hadist nabi sudah menceritakan tentang jaman modern (bangunan-bangunan tinggi)

   jadi bersyukurlah, baca alqur’an dan hadist (beserta artinya)

  8. Abdullah Says:

   Semua yg sudah dituliskan dan di takdirkan untuk qt adalah semata2 sbg ujian sejauh mana dan sedalam apa keimanan qt. Seberapa dekatkah qt dg “jalan yg lurus” (al-quran ways). Betapa qt telah terjerumus syetan ketika menanyakan keadilan kpd Allah SWT. Perdalam iman islam utk bekal di hari perhitungan kelak itu akan jauh lebih bijak dari pada menyalahkan takdir…insyaAllah…
   Smg antum smw selalu mndapat hidayah..Aamiin

  9. mei susilawati Says:

   Seharusnya anda bersyukur karena Allah memberi kita pemimpin terbaik dari semua ciptaannya pada kita, umat terakhir di akhir zaman. Bayangkan kalau Allah tidak melakukannya, tidak memeliharanya, apa kau pikir imam islam bisa sampai kepada kita seperti saat ini?

   Memang nabi muhammad s.w.t orng yg terpilih di antara kita, tapi begitupula dengan iblis yg menggoda nabi, pasti bukan iblis sebarangan. Semakin besar orang tersebut semakin besar tanggung jawab yang diembannya. Muhammad bukan hanya rahmat untuk sebagaian kaum, dia rahmat untuk seluruh alam, karena itu Allah menciptakan yang yang terbaik dari yang terbaik. Itu karena Allah sayang pada kita, karena kalau Dia tidak memilih/menciptakan nabi muhammad dengan sempurna, apakah akan ada umat muslim seperti sekarang ini? Bahkan dengan penciptaan yang sedemikian sempurna nabi muhammad masih tidak luput dari kesalahan, jadi bayangkan kalau nabi muhammad tidak dipersiapkan Allah sedemikian rupa?

   Masalah kenapa Muhammad? Kenapa tidak kau atau orang lain? Sekarang bayangkan kalau kau anak sekolah, lalu ada murid baru yang baru masuk kelas yang memiliki IQ 200 masuk ke kelas dan menjadi ketua kelas karena kepintarannya, disayangi murid2 yang lainnya, dan dicintai gurunya. Apa lantas kita berpikir itu tidak adil? Hanya karena dia lebih pandai sedangkan kita tidak? Sama seperti itu, Allah bebas memilih dan menghendaki sesuatu karena dia maha tahu. Karena dia tahu muhammad akan lulus ujiannya sedangkan kita tidak.

   Kalau kita diciptakan seperti muhammad juga kita akan lulus? Belum tentu, contoh malaikat harut dan marut, mereka malaikat yang diciptakan dari cahaya, malaikat yang sudah sangat lama mengabdi pada Allah, apa itu lantas menjadi jaminan ia lolos dari ujian Allah? Tidak. Tapi disini nabi muhammad lolos dari ujiannya, hingga akhirnya ia diangkat menjadi rasul. Karena nabi muhammad lolos dari ujian Allah, sedangkan yang lain tidak.

   Bayangkan jika nabi muhammad sama seperti rasul sebelumnya, yang meminta azab kepada kaum mereka yang kafir, mungkin islam tidak akan ada sekarang. Tapi maha sempurna Dia, Allah sudah mengetahui hal ini, karena itulah Dia menciptakan muhammad dengan penciptaan yang sempurna.

   Well, itu cuma pendapatku saja.

  10. rudiyahya Says:

   Saya yakin penulis bisa menjawab, bukankah Alloh yg meciptakan akal dan pikiran manusia bukan hanya untuk mengimani? Meyakini?
   Kita tidak.mungkin melabelisasi semua permasalahan dg iman. Jika yg ada demikian mkn Alloh hanya akan ciptakn malaikat.

 2. intan Says:

  itulah sebabnya mengapa didepan pintu syurga tertulis Lailahaillallah Muhammadurrasulullah.
  karna penciptaan yang paling awal diciptakan Allah SWT ialah Rosulullah SAW.

 3. Muhibudin Says:

  Saudara, kita hanyalah manusia biasa. Kita boleh meneliti tentang kesahihan artikel tentang penciptaan tubuh Nabi Muhammad S.A.W ini. Akan tetapi kita tidak mempunyai hak untuk mempersoalkan keadilan Allah untuk menjaga salbi yang dilindungiNya ini di antara orang2 biasa seperti kita karena itu sudah hak Sang Maha Pencipta.
  Apakah kita termasuk orang2 yang di dalam keraguan.
  Berpedomanlah kepada Al-Qur’an & As-Sunnah..!!

 4. hamba Allah.. Says:

  saudara bejo,..Allah menjaga nabi Muhammad s.a.w dengan baik kerana Alla mahu menjadikannya ikutan para manusia-manusia semua..Allah mencipta nabi Muhammad s.a.w dengan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi ikutan kita semua..saya bagi perumpamaan, sekiranya saudara ingin membuat pedang ysng baik sudah pastinya saudara memerlukan besi yang baik supaya ianya tajamkan dan berharga kan..maka disebabkan itulah Allah mencipta nabi Muhammad s.a.w itu dengan sebaik-baiknya agar manusia lain dapat mencotohi nabi Muhammad s.a.w..

  bagi soalan saudara yang kedua iaitu “apakah ini artinya seorang anak yang lahir dari proses perjinahan tidak akan bisa masuk surga”..
  jawapan adalah tidak betul kerana tidak semestinya walaupun seseorang berasal dari benih yang tidak baik maka tidak boleh masuk syurga..setiap insan yang dilahirkan walaupun dari hasil perjinahan (persetubuhan) adalah tidak berdosa dan tetap suci disisi Allah..hanya ketakwaan kepada Allah s.w.t yang menentukan samada seseorang itu layak ke syurga ataupun ke neraka…contohnya,,seseorang yang lahir dari hasil perkahwinan yang jika tidak menurut perintah, hukum dan larangan Allah s.w.t sudah semestinya tempatnya bukanlah di syurga kelak..wallahhualam..

 5. hamba Allah.. Says:

  saudara bejo,..Allah menjaga nabi Muhammad s.a.w dengan baik kerana Allah mahu menjadikannya ikutan para manusia-manusia semua..Allah mencipta nabi Muhammad s.a.w dengan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi ikutan kita semua..saya bagi perumpamaan, sekiranya saudara ingin membuat pedang yang baik sudah pastinya saudara memerlukan besi yang baik supaya ianya tajamkan dan berharga kan..maka disebabkan itulah Allah mencipta nabi Muhammad s.a.w itu dengan sebaik-baiknya agar manusia lain dapat mencotohi nabi Muhammad s.a.w..

  bagi soalan saudara yang kedua iaitu “apakah ini artinya seorang anak yang lahir dari proses perjinahan tidak akan bisa masuk surga”..
  jawapan adalah tidak betul kerana tidak semestinya walaupun seseorang berasal dari benih yang tidak baik maka tidak boleh masuk syurga..setiap insan yang dilahirkan walaupun dari hasil perjinahan (pengzinaan) adalah tidak berdosa dan tetap suci disisi Allah..hanya ketakwaan kepada Allah s.w.t yang menentukan samada seseorang itu layak ke syurga ataupun ke neraka…contohnya,seseorang yang lahir dari hasil perkahwinan yang jika tidak menurut perintah, hukum dan larangan Allah s.w.t sudah semestinya tempatnya bukanlah di syurga kelak..wallahhualam..

  1. bob Says:

   Mengikuti ‘nabi’ muhammad dalam hal APAnya? kebejadan sex/ poligaminya? Perampokan? kebohongannya dengan memutarbalikkan kitab Perjanjian Lama Yahudi & Perjanjian Baru Kristen?

   1. amir Says:

    bob itu kn karna anda bkn islam alias yahudi .. jadi nda mengina nabi kami yg paling kami cintai sallalahu allaihi wassalam dan anda termasuk sudah mengina nabi kami dan agama umat islam tunggu lah saja ajab allah itu sangat pedih .andai allah mengijinkanku akam ku tumpas nyawamu demi allah dan muhamad saw sebagai tuhan dan nabiku.

 6. iman Says:

  bagus artikelnya mas,terima kasih karna membuat saya terketuk hatinya..

  1. haryachmad Says:

   allahumma shalli a’ la sayyidina mukhammad…..

 7. shahrol azhar Says:

  maaf..saya x dapat habiskan bacaan dari hadis ini..

 8. kontra sama bejo Says:

  bejo iman nya minus banget dah.


 9. KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD S.A.W DARI CAHAYA KEPADA SAUDARA BEJO USAH BERKATA KATA BEGITU URUSAN ILAHI LAHIR DARI KEREDHAAN NYA DAN UJIAN NYA TANDA KEKUATAN KITA MENHADAPI UNTUK CAHAYA KEREDHAAN NYA DAPI TOPIK PERZINAAN YANG DIPERBAHASKAN DISINI DEMI ALLAH YANG MAHA PENYAYANG LAGI MAHA PENGASIH , LAGI MAHA MENGETAHUI SEBELUM DAN SELEPASNYA LAGI MAHA PEMURAH SESUNGGUHNYA ANAK DARI HARAMNYA HUBUNGAN ZINA ADALAH MANUSIA YANG JIKA BAIKNYA DIA BALASAN NYA SYURGA DAN ANAK YANG HASILAN DARI PERKHAWINAN ADALAH JAHATNYA DYE BALASAN NYA NERAKA , NABI JUNGJUNGAN MUHAMMAD S.A.W TERPELIHARA OLEH ALLAH SEBAGAI UTUSAN YANG MEMBERIKAN CAHAYA , DIA YANG IMAM , YANG UMMI , ADAKAH MANUSIA BIASA TIDAK KIRA ANAK ZINA ATAU ANAK HALAL YANG MELIHAT JIBRAIL MENDAMPINGI NYA DILIHAT DENGAN NYATA DAN BERJUMPA DENGAN ALLAH DALAM ISYRAK MIKRAJ DI ARASY NYA TERBUKTI LAH SEGALA KATA-KATA ASSYADUALLAH LA iLLAH HA ILL ALLAH MUHAMMAD DA RASULLULAH

 10. nasrun Says:

  assalam..saudara bejo…knpA anda pertikai keadilan Tuhan…Allah.s.w.t lebih mengetahui yang Dia ingin lakukan….bawa mengucap banyak2..apa ingain kan atau d lakukan oleh Allah itu adalah kehendak nya kerana dia yang maha kuasa seluruh alam ini kepunyanya…

 11. HabibuRRahman Says:

  Hadis Qudsi : “Ana Abual Ruh Wa Adam Abual Basyar..”
  – Aku adalah Bapak bagi sekelian Ruh (Nyawa) dan
  Adam itu Bapak bagi sekelian Jasad (Batang Tubuh)….
  …Allahu’alam…

 12. agung dwi handoko Says:

  masyaallah….untuk mas bejo masalah tentang keadilan,itu kan sudah dijelaskan di surat at-tin…ayat:8….artinya:sesungguhnya Allah hakim yang maha adil….

 13. dih Says:

  izin copy paste..

 14. Wulan Sari Says:

  Alloh maha adil…sudah gak usah dipertanyakan lagi


 15. kang bejo ; sebodoh2 nya manusia.jangan lah sebodoh kang bejo..makanya ngaji quran dulu baru protes sama allah karna ke adilan nya..gak tau apa2 masalah agama udah menfonis allah gak adil..wkwowkwowkwoww ada2 aja lah manusia ini..

 16. elfan Says:

  MUHAMMAD SAW, DAN KELAHIRANNYA

  Muhammad SAW dilahirkan dari keluarga yang bersih dan mempunyai silsilah terhormat, yang menjadi pusat segala keutamaan orang-orang Arab dan jauh dari kecendrungan-kecendrungan jahat. Mengenai dirinya, Rasulullah SAW berkata:

  “Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari putra Ismail, memilih Qureisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Qureisy dan memilih diriku dari Bani Hasyim” (HR. Muslim).

  Oleh karena itu, ketika Nabi SAW ditanya tentang siapakah orang yang paling terhormat, sebelum menjawab beliau bertanya lebih dulu: “Apakah kalian bertanya kepadaku tentang silsilah orang-orang Arab yang paling terhormat?”. “Benar, ya Rasulullah”, jawab mereka. Kemudian beliau menerangkan: “Orang-orang yang terbaik di masa jahiliyah, mereka itulah yang terbaik di masa silam” (HR. Bukhori).

  Kelahiran Muhammad SAW dalam keluarga yang memiliki keutamaan merupakan salah satu sarana menuju kesuksesan yang telah disediakan oleh Allah SWT. Masyarakat Arab jahiliyah sangat fanatik kepada sukunya masing-masing sehingga mereka tidak segan-segan memusnahkan suku-suku lain demi kehormatan sukunya sendiri, atau suku lain yang menjadi sekutu mereka. Selama beberapa waktu, Islam hidup dalam naungan tradisi yang sedemikian itu sampai ia mampu berdiri sendiri. Ibarat tanaman yang tidak lagi membutuhkan penyangga setelah ia tumbuh kuat dan tegak.

  Sekalipun Muhammad SAW berasal dari keturunan mulia, beliau tidak memiliki kekayaan. Sedikit harta miliknya dan kemuliaan keturunan sajalah yang membuat beliau memiliki sifat paling mulia di antara golongan masyarakat lain. Anak-anak dari keluarga terhormat biasanya bergelimang kekayaan sehingga menjadikan mereka sombong. Bila kekayaan mereka habis, mereka masih memiliki tradisi yang akan mempertahankan kedudukan dan kehormatan mereka. Oleh karena itu, ada di antara mereka yang mengatakan dalam syairnya:

  “Dengan warisan zaman yang ada pada kami, kami pertahankan kegemilangan kami dari hal-hal yang memalukan”.

  Bahkan di antara mereka ada yang tidak merasa malu dengan kemiskinannya asalkan dapat menonjolkan asal-usul keturunannya. Namun ada pula orang-orang yang tekadnya begitu kuat dan cepat menonjol dalam masyarakatnya. Salah seorang di antaranya adalah Abdul Muthalib.

  Abdul Muthalib adalah seorang penguasa Mekah, tetapi kekuasaannya adalah terakhir dan tidak menurun kepada anak-cucunya. Karena kedudukan para pesaingnya kian menguat, kemungkinan besar tampuk kekuasaan akan berpindah ke tangan mereka. Beberapa tahun kemudian kekuasaannya jatuh ke tangan keluarga Abdusy-Syam dengan tampilnya Abu Sufyan, dan dengan sendirinya kekuasaan terlepas dari tangan Bani Hasyim.

  Abdullah adalah anak bungsu Abdul Muthalib yang begitu dikasihinya. Sang ayah menikahkannya dengan Aminah binti Wahb. Setelah itu ia dibiarkan mencari penghidupan sendiri. Masih dalam keadaan pengantin baru, ia meninggalkan keluarganya untuk merantau mencari rizki. Di suatu musim panas ia pergi ke Syam untuk tidak kembali selamanya. Kafilah yang menyertainya ke Syam, tak lama kemudian pulang ke Mekah membawa berita tentang keadaannya yang sedang sakit, setelah itu menyusul lagi berita tentang wafatnya.

  Aminah, sebagai isteri, tentu sangat menantikan kedatangan suaminya yang masih muda dan gagah untuk mengabarkan kehamilannya dan kebahagiaan mereka bila anak pertama mereka lahir. Namun suratan takdir menghapus angan bahagia itu dan akhirnya ia harus rela menjadi janda bersama anak tunggalnya.

  Kelahiran Muhammad SAW di Mekah berlangsung secara wajar. Tidak ada peristiwa yang menggegerkan atau menarik perhatian banyak orang. Para sejarahwan tidak bisa memastikan dengan tepat hari, bulan atau tahun kelahiran beliau. Namun sebagian besar sumber telah menetapkan tahunnya, yaitu pada saat Mekah diserang oleh orang-orang Habasyah, tahun 570 M, tanggal 12 Rabi’ul Awal atau 53 tahun sebelum hijrah.

  (dikutip dan diedit dari buku: Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad karya Ulama Muhammad Ghazali, Penerbit Mitra Pustaka, halaman 55-66)

 17. Hafiz Says:

  Allah yg maha gaib, yg maha tau dr awal hingga akhir jagadraya bsrta isinya. Brang siapa yg ragu atasNya, maka celaka lah dia.

 18. epo Says:

  BUWAT MAS BEJO :: BEGOK LOO

  HAYATI FIRMAN TUHAN DI ATAS ITU::
  KALAWLAH TIDAK KARNA MUHAMMAD SUNGGUH AQU TIDAK AKAN PERNAH MENCIPTAKAN KAMU ADAM. DAN TIDAK PULA AQU CIPTAKAN BUMI DAN TIDAK PULA LANGIT.

  HAYATI YA MAS BEJO GOBLOOK

  KALAWLAH ADAM LANGIT DAN BIMI GAK ADA BOROOOK BOROK TUHAN NYIPTAKAN BEJOO RIGIK MUNGKIN TUHAN NYIPTAIN BEJO

 19. saptha khawasa djatti Says:

  kembalilah kalian semua pada al quran sesungguhnya alquran lah yang maha benar,,
  sesungguhnya syetan sedang bertengger di dada kita untuk menjatuhkan kita semua.
  astagpirulloh…


 20. Senang ajer nak kupas persoalan ini…Segala yg dilangit dan dibumi adalah milik Allah SWT…..tak terkecuali sekutil debu pun ianya milikNya…kuku jari kita ni pun milik Allah SWT….apalah bumi dan langit di hadapan Allah SWT….inikan pula diri manusia macam kita…hidup pun atas belas ihsan dari Allah SWT….Maha kasih Dia kerana membenarkan kita menghirup udara segar agar dapat terus hidup,,,Lagipun Dia tuan punya langit dan bumi dan segala isi diantaranya…..Jadi suka hati Dialah untuk berbuat sesuatu…Dia Taukeh…Dia Big Boss…Namun Allah SWT tetap Maha Adil….Kita ni kalau diletak di hadapan Allah SWT(suatu masa nanti di Pdg Mahsyar)…hancur,ranap dan musnah lah kita nanti…apa yg kita nak persembahkan padanya…ibadah pun tunggang langgang tak tentu hala…abis tu kita nak persoalkan keadilan Allah SWT…apa yang ibadah kita dapat buat…cuma kita punya harapan agar Allah SWT redha,memberi keampunanNya dan kasihan pada kita….MY MIGHTY BOSS

 21. ahmad Says:

  Yang comment bagusnya saling memberi masukan & memberi pengetahuan & memberi nasehat…klo ada yg comment di luar pengetahuannya,jgn di jelek2an,kasian dia…apa lg di kataen yg jelek2,…untk mas bejo,truskan bertaya lewat comment ini,jgn takut untuk salah,nnt ada comment yg lain yg membetulkan…

 22. Nano Says:

  Cerita ayat-ayat diatas memang bagus tapi itu semua tak masuk akal,kentara sekali kebohongan besar,aku gak tertarik untuk mengukuti ajarannya,saya mengakui yang mengarang cerita Alquran memang pintar dan bisa mempengaruhi orang yang belum bisa berpikir logika.

  1. pardi Says:

   Astagfirullahalazim……nano says!!!! loe tuch keturunan orang kafir laknattullah ya.telah berani menghina alquran dan ga mau mengikuti ajaran Rasullah.tunggu aja azab yg akan menimpa loe didunia dan akhirat.bangsat……..

  2. mia Says:

   Ngapain di baca smp habis kalo loe ga suka??ga tertarik tapi kok bilang bagus …

  3. mujahid islam Says:

   lagian ga da yang nyuruh lu buat ngikutin,,cuma orang-orang yang diberi hidayah aja yang mau ikut,,manusia yang ga tau diri kayak lu Insya Allah akan dilaknat dunia akhirat. aamiin………….

  4. semutrimba Says:

   Dalam alqur’an dijelaskan tentang sungai tawar dalam laut, tentang dua laut yang tidak bercampur. itu sudah terbukti sekarang..

   cuma orang bodoh dan sombong yang masih berkata al qur’an karangan nabi muhammad.

  5. samsul Says:

   Jangan semua di pikir pakai logika maaf sebelumnya otak kita semua ukuranya cuma segenggam kepalan tangan kita gak harus semuanya dikit” di pikir logika

 23. Lakon Lanang Says:

  Menjadi ‘Alim memang sulit tetapi menjadi bijak ternyata lebih sulit. Mari kita beri respon yang bijak pada Mas Bejo. Siapa tahu beliau lebih ‘Alim dan bijak dari kita. Matur Nuwun


 24. Buat mas bejo@ cepatlah bertobat mohon ampunan Allah swt. Perbanyak menuntut ilmu pada alim ulama,perdalam pengetahuan anda terhadap islam rahmatan lil ‘alamiin
  buat mas nano@ jika anda bukan orang muslim maka anda tidak di paksa utk empercayai apa saja tentang islam walaupun sejatinya itulah kebenaran yang nyata,tapi hormatilah kami,jangan pernah menghina dengan keyakinan kami yang suci ini,atau jika anda berani bacalah Al-Qur’an dengan logika dan hati anda,jika tidak faham bisa bertanya kpd para alil ulama.sekian terimakasih

 25. aku Says:

  jawapan yng kalian beri untuk bejo itu tidak membantu…kalian hanya mencela tapi tidak menjawab untuk membuka minda nya…fitrah manusia bertanya untuk mencari jawpan..sepertinya yg bukan islam mencari Islam, beri si Bejo itu jawapan yg ilmiah…bukan menghantam dier..jawapan begitu lah yg menghindar bukan islam dari mempelajari agama suci ini…

 26. abdee mulya Says:

  bejo tu non muslim yg nyelinap ke sini gan ngapain dihiraukan bejo cuma ingin ngaco


 27. Inilah islam, sulit untuk di pahami tapi damai di dalam nya,.. menandakan bahwa agama yang di bawa rasulullah bukan agama gampangan dan sembarangan,.,oleh karena itu bangga lah menjadi umat nabi muhammad SAW ,,,

 28. yayal Says:

  tobatlah akan Allah …wahai Kengkawan..

 29. kerun Says:

  1 pemimpin untuk dunia

 30. Berpikir Says:

  Allohuakbar…allohuakbar.. Apakah rosullulloh menconto untuk mencela orang? Apakah beliau menconto untuk menghujat orang? Seorang pengemis pun yg selalu mengujat,mencemooh beliau setiap hari dengan ejekan luar biasa kepada rosullulloh tp apa tindakn rosull,beliau selalu menyuapi si pengemis,,subhanlloh begitu mulianya ahlak rosullulloh Yuuk kita sama2 perbanyak istigfar minta ampunan kepada Alloh,, dan masih banyak PR tentang islam yg harus kita ketahui,, al quran (aturan) hadits/sunah (contoh) taati aturannya,contoh sunah rosulnya.

 31. pembaca Says:

  numppang commentt nih

 32. pembaca Says:

  maaf intinya ambil yang baik buang buruk….. allah maha besar

 33. edi Says:

  jangan lah kmu berdebat mslh tu yg pntg kt prcya TUHAN KITA ADALAH ALLAH…DAN NABI KITA MUHAMAD SAW

 34. Ujang Aak Says:

  mohon di halalkan copy paste sebagai pengajaran dan disampaikan kepada semua umat islam. ilmu yang sangat berguna untuk kita semua.

 35. edi putra Says:

  Banyak org menepis tentang kemuliaan/keutamaan penciptaan muhammad saw dari makhluk lainnya karena ia ingin menepis bahwa di mata allah swt itu dibeda2kan, artinya semua makhluk sama, allah itu maha adil, tapi dasar2 keyakinan itu kayaknya tidak sempurna, atau dengan kata lain ilmunya tidak cukup, mereka berkomentar bukan sebagai ahli ilmu tapi hanya seorang ahli filsafat saja, seperti perkataan ibnu taymiyah yang mengatakan mustahil seorang rasulullah saw menitipkan ahlul baitnya kepada manusia, seharusnya rasulullah itu menitipkan ahlul baitnya kepada allah swt karena allah swt sebaik2nya tmpat menitipkan sesuatu, artinya perdebatan ini seharusnya tidak hanya didasarkan kepada alasan masuk akal atau tidak masuk akal, sekarang apakah tidak masuk jika agama Islam sebagai agama yang paling diridhoi allah swt menjadi agama yang tidak berdaya bila dibandingkan dengan agama2 yahudi dan nasrani?bukankah agama Islam adalah agama kehendak allah swt yang penyampai agama tersebut adalah kekasih tercintanya?kadang2 logika yg menyesatkan seperti ini sering dipergunakan iblis berwujud manusia untuk menyesatkan manusia2 beriman lainnya, makanya hati2 dalam menilai allah dan rasulNya jangan sampai kita pada anggapan bahwa muhammad saw hanyalah manusia biasa yang bisa patut dikritisi, saya perang terhadap muhammad saw sudah ada sejak beliau dilahirkan dan tidak akan berhenti sampai akhir zaman walaupun para pemerang ini telah masuk Islam, bukankah lebih mudah menghancurkan Islam dengan tampil sebagai org Islam dibandingkan tampil sebagai org Non Islam, menurut saya Islam ini menjadi kerdil karena ulah org2 munafiq, tidak akan mampu org2 kafir non Islam itu menghancurkan Islam secara langsung kalau tidak menggunakan tangan2 org2 munafiq, jadi sy ingatkan sekali lagi hati2 dg komentar org2 yang mengaku Islam tapi komentarnya mengkerdirlan Islam sendiri, mereka itulah org2 munafiq yang akan mendekam di dalam neraka jahannam Kholidina fiha abada, na’udzubillahi min dzalik

 36. handoyo Says:

  Maha besar Allah,,,,yg telah menciptakan baginda Rassullallah,
  Manusia paling suci…Allah huakbar….

 37. jar auqi Says:

  cerita bagus., tp jauh dari akal.
  masa adam AS bersollawat.,??
  baru boleh menyentuh hawa.
  sebenarnya apa sih arti solawat dalam bahasa indonesia.,??
  yg bener muhammad saw itu Nabi Allah atau Rasul Allah??
  sungguh sulit dipahami dan dipercaya,
  nabi pertama bisa bersolawat.

  1. Jihad Says:

   Anjing loh,rumah loh dimana setan,biar gue datangin loh

  2. bob Says:

   artikel super duper ngawurnya! hanya orang2 gila yang percaya ocehan orang mabok gini hahahahahahahahahahahahahahaaa.. manusia penuh dosa tukang rampok membantai ratusan orang, nidurin budak, tukang kawin, kok diagung2kan jadi ‘nabi’? *roll eyes*

 38. jar auqi Says:

  ISLAM:
  Allah SWT, berfirman:
  “Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb-mu dan bertaubat kepada-Nya.(jika kamu mengerjakan yang demikian),niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik(terus-menerus) kepadamu sampai waktu yang di tentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan(balasan)keutamaannya.”(QS.Hud.3).

  Nasrani:
  Jikalau kamu tinggal di dalam Aku (Tuhan) dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. (yoh 15:7)

  mirip bukan,.??
  tp QS dlm ISLAM sangatlah panjang, sulit untuk difahami.

  1. bob Says:

   Sulit dipahami mas, lha wong ocehan orang mabok dijadiin ayat2 suci hahahahahahahahahahahahahahahahaaaa.. modal cuma dari nguping (denger2 rumpian) dijadiin kitab suci ya gitu tuh hasilnya wakakakakakakakakakakaka.. kitab/ buku paling kacruuuttttttt

   1. semutrimba Says:

    Dalam alqur’an dijelaskan tentang sungai tawar dalam laut, tentang dua laut yang tidak bercampur. itu sudah terbukti sekarang..

    cuma orang bodoh dan sombong yang masih berkata alqur’an karangan nabi muhammad.

 39. pitra Says:

  alloh mengetahui apa yang kita tidak tahu,semua rahasiah alloh,tinggal ngejalani kok repot

 40. Rizky Says:

  Lakum diinukum waliyadin. Untukku agamaku untukmu agamamu.

 41. Omar ali Says:

  Maaf ya kawan2 mohon share dan salah tulis mohon di perbaiki ALLOH, ROSULULLOH tak ada ya kitab suci Alqur’an pun tak ada melainkan ALLAH, RASULULLAH…


 42. Lakum diinukum waliyadin. Untukku agamaku untukmu agamamu.

 43. Muhammad Noni Ibrahim Says:

  tidak ada satupun ciptaan ALLAH SWT yg sia-sia,, semua ada maksud dan tujuannya,, SUBHANALLAH…

 44. bob Says:

  Muhammad dibentuk dari tanah suci dari pusat bumi? Wakakakaka.. lelucon apaan tuh? Jelas2 manusia pertama yang dibentuk/ diciptakan Tuhan dari tanah itu hanya ADAM! Hahahahaha.. jelas2 artikel ini NGAWURRRR.
  Lantas, kalo muhammad mesum dan bejad (tapi oleh muslim disanjung2 sebagai teladan MULIA? please dweeeh) itu dibuat dari tanah, terus, TANAH suci itu disimpen di MANA??? Tabung antariksa? Tabung RS di surga? Trus, tanah itu dimasukin ke RAHIM emaknya muhammad gitu?! Jelas2 muhammad mbrojol dari vagina emaknya!!! Bukan dibentuk seperti ocehan ngawur artikel di atas!

  Kalo mengarang itu mbok ya yang agak nalar dan bisa diterima akal logika gitu loh.. mo nyaingi Yesus yang lahir secara khusus & ISTIMEWA?
  Sampai kiamat, muhammad itu cuma manusia PENDOSA! Tukang kawin! Rampok pembunuh! Sadiz! Dalam dirinya GAK ADA mulia2nya sama sekali. Hidupnya JAUH dari kekudusan.
  End.

  1. ISLAM itu ALQURAN bukan WARNET Says:

   Lo YANG TOLOL,

   YESUS TUHAN LO?? MASA TUHAN LAHIR DARI MEMEK, SALURAN KENCING. MIKIR TOLOLLLL LO DOMBA TERSESAT(namanya Domba dari dulu emang TOLOL)

   KLO EMANG YESUS ITU TUHAN LO, TERUS SEBELUM YESUS YG JADI TUHAN SIAPA TOOLLLOOOLLLL GOBBLOOOKKKKKK, PIKIR #NGACAAA

   YESUS TUHAN LO?? MASA TUHAN DI SIKSA DIEM AJA?? SEMUT AJ KENA SENGGOL MARAH, MASA TUHAN DIEM AJA?? TOOLLLOOOLLL TUHAN LO APALAGI LO PENGIKUTNYA!!

   YESUS TUHAN LO?? MISKIN AMAT TUHAN KO GA PAKE BAJU, GA PAKE CELAN CUMA KOLOR DOANG

   dalam Islam Jelas, status Muhammad adalah Manusia dan utusan Allah. Tuhan ya Tuhan ga bisa d sama2in dengan manusia.

   LO MAU TAU ISLAM?? BACA AL-QURAN, BUKAN ARTIKEL G JELAS KE SHAHIHANYA dan Islam itu bukan Santri warnet.

   EMANGNYA LO, DOMBA TERSESAT ALIAS DOMBA GOBLOK MANUSIA MAU AJA D SAMAIN DENGAN DOMBA

  2. Asep Says:

   Saudara Bob, mengapa Anda begitu membenci Islam, membenci Nabi kami? Apakah salah Nabi Kami kepada saudara Bob dan orang2 kristen yg menghujat disini?

   Perbedaan masa hidup saja sudah hampir 1000 tahun lebih dengan Anda yg hidup sekarang satu jaman dengan kami.

   Dan kami percaya kalau Anda sudah membaca Injil sebagai jamaat kristen/Nasrani, apakah ada satu kata yg menyuruh Anda menghina orang lain? Agama lain? Nabi orang lain?? Coba baca lagi Injil nya saudara Bob, kalau Anda benar2 orang kristen sejati, saya yakin Anda Bukan, karena isi Injil pun Anda tidak tau dan tidak mengerti,

   Pertanyaannya Agama Anda sebenarnya Apaa???

   Sudahlah tidak usah diperpanjang lagi, dan kami pun dari Umat muslim sudah Mema’afkan Anda,

   Kami hanya bisa mendoakan Anda, semoga Alloh SWT, arrohmaaniroohim memberikan pengampunan dan mema’afkan. Anda, Dan senantiasa memberikan Anda Hidayah kedalam hati Anda, memberikan Anda petunjuk untuk mengenal Alloh dan Islam lebih dalam lagi, memberi rahmat. Dan kesehatan bagi Anda. Dan keluarga Anda. Mari kita doakan bersama Saudara Bob wahai saudaraku Muslimin dan Muslimah, kita tunjukan bahwa Islam itu jauh dari persangkaan Buruk orang2 selama Ini,

   Biarlah waktu yang akan Menjawabnya, sehingga Hidayah itu berbisik di hati2 mereka yang meragukan Islam. Jangan Emosi saudara2ku Sabar dan tetaplah dalam keyakinan Islam mu. Insya Alloh.

   Yaa Dzal Jalali wal Ikrom, Yaa Hayyu Yaa Qoyuum, Birohmatika Astaghits, ..

   Seperti doa yg selalu Rosululloh panjatkan: ” Kunta Wa Takun, Hayyan Laa Tamuut, Tannamul Uyyun, Wa Tankadirunujuum, Wa Anta Hayyun Qoyyum, La takhuzhuhu sinatuw wa laa naum, Yaa Hayyu Yaa Qoyuum…

  3. rock n roll Says:

   TAEK BANGET KM BOB,KOK GAK KM AJA YANG DSALIP KAYAK YESUSMU ITU..BANGSAT BOB!!!!

 45. Isa almasih juruslamatku Says:

  pernah kah anda membaca kisah nabi isa ? seorang yang dilahirkan oleh seorang wanita suci.. yang juga dikenali sebagai FIRMAN tuhan yang hidup di muka bumi.. “jika bukan kerana nabi muhammad .. umat manusia, bumi , adam , hawa tidak akan diciptakan”…
  tapi bukankah Allah mencipta manusia adalah atas cinta nya kepada kita? tapi kenapa disini kita adalah dicipta adalah disebabkan cintanya kepada nabi muhammad? something wrong..
  sepertinya nabi muhammad adalah nabi agung?
  dan satu lagi ,, kalu bukan kerana nabi ISA almasih iaitu ( kalimat / firman /suara/kata/)Allah..
  mesti tidak wujud nabi muhammad sekarang..
  oleh yang demikian saya merasakan, ISA, yakni kalimat Allah yang dilahirkan ke dunia sebagai manusia biasa , melakukan mukjizat untuk membenarkan keesaan Allah yang mengutusnya , dan sepanjang kehidupannya, tiada pernah dia berkasar mahupun menumpahkan setitis darah untuk menjadi anak manusia yang suci, ( dibuktikan melalui cara kelahirannya) adalah nabi yang harus dicontohi dan dipelajari sifat dan tingkah nya ,,bukan nabi muhammad.

  1. ISLAM itu ALQURAN bukan WARNET Says:

   Anda nanya,”pernah kah anda membaca kisah nabi isa ?” Jelas pernah, pertanyaanya, dari mana sumber nabi isa?? Alquran apa Injil?? every 1 know klo injil itu tiap negara beda, tiap masanya beda. jadi klo baca Kisah nabis Isa dari injil ya jelas ga akan ketemu,

   kita ke Alquran. carilah alquran yg mana aja, dari negara mana terserah pasti isinya sama.

   OK singkat kata, Berdasarkan Alquran,
   1. Nabi Isa adalah manusia, bukan tuhan
   2. Nabi isa tidak pernah mati tersalib, tetapi di angkat oleh ALLAH bersama jasadnya, sedangkan yg mati Tersalib adalah murid Nabi Isa yg Khianat
   3.Nabi Isa pada Akhir zaman akan menghancurkan salib dan Dajjal lalu menjadi umat nabi Muhammad dengan Mengucap Syahadat dan Shalat

   OK, Saya ISLAM sebagai ISLAM semua pertanyaan dan Jawaban ada di dalam Alquran. jadi ga ada urusan dengan ilmu2 di Blog2 atau dunia maya lainya tidak lainhanya penjelas. pada akhirnya kembali kepada ALQURAN karena

   ALQURAN adalah perkataan ALLAH langsung yg di sampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah MUHAMMAD SAW

  2. rock n roll Says:

   HEEE…KNPA KOK GK KEPALAMU AJA DIPANCUNG DI UJUNG SALIP…HAHAHA,NABI ISA ITU NABI KAMI PARA KAUM MUSLIM..SEDANGKN YG KM SEMBAH DISALIP TU JUDAS ISCARIOT..SANG PENGHIANAT,PENZINA,TUKANG KAWIN…TAU KN??!
   DAN YANG SEBENARNYA DOMBA2 YG TERSESAT ITU ADLAH KAUM KALIAN PENYEMBAH PATUNG YG TERPAJANG DISALIB..HAHAHAHA

 46. Cipta Genta Dimas Says:

  nyata buanget kamu ndak mampu,krn hanya mengandalkan “akalmu”, krn begitu kau mabok yah kerdil buanget pemahamanmu, itulah bedanya aku dan dirimu, aku diajarkan u mghrmati sekalipun org kafir dzimmi, kami memulyakan isa dlm kitab kami sesuai adanya,tapi kau mghujat bahkan nabi akhir zaman yg tlh dikabarkan nabi isa dalam kitabmu ( yg asli).. tapi aku sadar ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM menciptakan dirimu sbgai ujian bagi kami…fitnahmu…dosamu…urusanmu..dgn sang PENCIPTA..kami kelak akan menyaksikan…!!!

 47. Cipta Genta Dimas Says:

  hebatnya kitab kami cuma satu,tapi (kitabmu) he he he bisa milih yg karangan siapa…keluaran mana..seleranya bgmn
  .mggo bisa milih..,dipilih dipilih …tapi awas..jgn2 ada yg brtntngan tuh..he he perjanjian yg lama dg yg baru dan yg paling baru (kalo ada),..tambah bingung..apolagi mas bobnye..

 48. sontoloyo Says:

  Rekayasa., cerita setan cari pengikut menghuni neraka. Nabi palsu jelmaan iblis.

  1. alansaputra Says:

   buat orang² yg g seneng dgn islam,,cam kan lah baik² perkataan saya ini,.,semakin canggih teknologi didunia ini,semakin terkuak kebenaran tentang islam,,sekeras apapun kalian mengingkari kebenarannya,,tetap akan ada orang yg akan membela kebenaran islam itu sendiri,,sekalipun pembenaran itu datangnya dari golongan kalian,.,

 49. aman Says:

  Ugama islam bukan utk dipersenda. Rasullullah juga tidak ajar kita untuk hina agama lain. Tak tahu bertanya kepada yang tahu mengenainya. Kepada yang bukan muslim, tak usah lah bercakap yang bukan² tentang islam. Adakah agamamu ajar untuk hina agama lain? Kepada yang muslim pula, jangan terlalu emosi. Kita diajar tentang sabar. Kerana sabar itu separuh dari iman. Jangan diikutkan sangat nafsu marah.

 50. ploychompoo Says:

  Bagimu agamamu, bagiku agamaku.

  1. Pembawa Damai & Anti Diskriminasi Says:

   Agama = Organisasi = Persekutuan = Kelompok

   jadi,benar yg anda katakan
   “Agama mu is agamamu,Agamaku is agamaku”

   intinya semua agama mngajarkan yg baik kpd umatnya.
   ALLAH itu satu.

 51. Awwabin Says:

  KEPADA SAUDARA BOB ON,
  mnta dijawab ya soalan2 buat saudara itu,

  1. APA YESUS ITU BENAR TUHAN?
  Kalau ya, berikan saya kenyaatan YESUS dari BIBLE kamu itu,.dan saya akan rujuk scepatnya

  2. KALAU YESUS ITU BENAR TUHAN SEPERTI YANG KAMU UTARAKAN, MENGAPA DIA MAHU DISALIB HANYA SEKADAR UNTUK MENGAMPUNKAN DOSA UMATNYA? DIMANA LETAK MARUAH DAN KEMULIANNYA SEBAGAI TUHAN?

  3. KENAPA YESUS BEGITU HINA, DI MANA LOGIK NYA YESUS ITU TUHAN? MENGAPA TUHAN HARUS MENERIMA HUKUMAN DARI MANUSIA, BUKAN KAH TUHAN YANG MENCIPTAKAN MANUSIA, MAKA SECARA LOGIK NYA AKAL WARAS SEBAGAI MANUSIA PASTI KITA DAPAT MEMIKIRKAN BAHAWA HANYA TUHAN YANG BERKUASA KE ATAS CIPTAAN NYA..TAPI YESUS???? KENAPA DIA TIADA HAK KE ATAS CIPTAAN NYA??? MASA DIA YANG HARUS TERIMA HUKUMAN…KAN ITU LAGI DUSTA@NGAWUR@BEGO#BANGSAT NAMA NYA…

  saudara, agama kami adalah agama kmi, dan agammu adalah agamamu…begini kah yg terkandung dalam bible?? adakah agama mu meminta utk menghina agama lain? cari lah agama yg btul saudara…bukakan lah akal waras mu…kaji lah agama mu…cari kekurangan agama mu, fahami agama mu …kmudian datang lah kpada islam utk mncri kekurgn…nescaya saudara tdak akan mnjumpainya… SEMOGA saudara dapat lebih memahami ISLAM.. DAPAT MENEMUKAN KEBENARAN ISLAM…SETERUSNYA MENEMUKAN BETAPA DUSTANYA AGAMA SAUDARA SEKARANG… menjadi kan buku tulisan manusia sndr sebgai rujukan…. secara jujurnya…agama kamu bgaikn pntas pndustaan…yg pnuh dgn kebodohan dn pmbohongn….

  Fikir…

  BAGAIMANA ADA PERJANJIAN BARU SEDANGKAN YESUSNYA SUDAH TELANJANG DISALIB, DARI MANA DATANGNYA PERJANJIAN BARU SEPERTI ITU KALAU BUKAN HANYALAH HASUTAN SYAITAN YANG KAMU SEMBAH DI SEBALIK BONEKA TELANJANG YG KAMU DAKWAH SEBAGAI TUHAN…
  KRISTEN ITU AGAMA BAGI MEREKA YANG JAHIL(BODOH)

  AGAMA SARKAS(KERANA AJARAN NYA NGAWUR..LAWAK SI..)

  KALAU AKU BACA BIBLE NYA KAYAK AKU BACA MAJALAH LAWAK2

  ADA SAJA SI AYAT NYA YANG LAWAK..

  BISA JADI PENZINA JUGA ORANG YANG NGAMAL KARENA AYAT NYA KOK SEBUT BUAH DADA SEGALA HAHAHAHAH

 52. fauji Says:

  Allah sang maha pengasih n penyayang Tuhan semesta alam punya hak mutlak karena Dia sang pencipta, maha suci Allah atas segala sesuatu, jadi Dia berhak apapun yg Dia hendaki yaitu memilih kecintaan nya : Muhammad SAW Rasul akhir azan, jadi kita sebagi ciptaan nya tugas kita hanya menuruti perintah nya (karena itulah dciptakan)… ya Allah ya Rabb, jadikanlah hatiku ini selalu mencintai -Mu n Rasul- mu ya Allah. Amien

 53. zain Says:

  Segala sesuatu ada hikmah…
  Dan ada ilmu didalamnya…

  Silahkan meneliti seabsahan artikel tersebut. Tapi jangan pernah permasahkan keadilan Allah SWT.
  Tidahkan kau tau bejo..banyak sekali karunia Allah d dunia ini… Contoh kecil… Allah menciptakan Hujan utk mengidupkan tumbuhan2 yg mati. Segalanya ada manfaat utk kita… Dan itu hanya mampu dirasakan oleh orang2 yg berfikir.

 54. Pembawa Damai & Anti Diskriminasi Says:

  Sbelum Muhammad di kisahkan mjadi utusan ALLAH,
  brarti semua manusia yg percaya adanya TUHAN ALLAH pd zaman itu adalah pengikut Nabi Isa,yaitu nabi ke-24.
  #jgn nyocottt lg loe semua

 55. Pembawa Damai & Anti Diskriminasi Says:

  ya…,YESUS itu adalah TUHAN ALLAH yg turun kebumi dan menjelma mjadi manusia,
  TUHAN ALLAH pd zaman itu menguji Iman semua manusia di bumi ini,
  krn di zaman nabi Nuh,TUHAN ALLAH sdh prnh murka akibat dosa manusia2 di zaman itu juga.
  makanya TUHAN ALLAH turun kebumi dgn berwujud manusia utk mnghapuskan dosa2 manusia.
  TUHAN ALLAH itu besar,mulia,maha tau,maha adil,maha sempurna,dll
  jadi,kita manusia di zman yg skrg jgm bikin TUHAN ALLAH murka lg ya….!!!


  1. nah bagi pemeluk agama non muslim… kalo bnr tau isi kitab yg kalian peluk . mungkin ga ada kata “ahlak” tau ga??


   1. tuhan 1 allah, tidak beranak dan di peranak.kan. “peranak.kan” pake logika, berarti tidak di lahirkan,, ngapain di ciptain malaikat kalo msh repot repot turun kebumi buat ngingetin manusia??berarti kalah sakti ama malaikatnyh donk??

 56. Tjimande Says:

  Semoga semua pembaca dan pengkritik, mendapat rahmat Allah dan syafaat Muhammad sall-Allahu ‘alaihi wasallam. Kepada yang bukan muslim yang memberi komen di ruangan ini, semoga mendapat cahaya dari Ilahi… ‘apabila muncul kebenaran, maka terhapuslah kebathilan’…..

 57. joni Says:

  Woooi…lo pada ngiritik orang kaya lo smua dah tau lo masuk surga aja..ngomong aj lo islam kekakyan anjing semu,..kaya lo smua dah faham tiap surat2 ayat2 huruf,n bs maknain tersirat n tersuratnya…aoa lo smua dah tau n hafal jutaan hadis.,.tau smua isi alam semuesta…tau tiap lapis bumi langit…wajah nabi lo sndiri z lo gatau…tuhan yg lo sujud2in z gatau,…lo smua mlh bsnya ngeritik kaya lo smua kepinteran z dasar anjing….ngomongin bible bener atau salah quran juga cek juga…ributin antar injil n quran…knpa agama lain kaga lo ributin juga…dasar babi smua…otak pake goblok…hati lo simpen dmn di kontol or memek vagina ibu lo…..jng ngekawak kl lo sndiri gtw apa2….kbnyakan protes n nyela hidup kalian..udah tya mlh kaya anjing kejepit ru sdr kl dl lo smua slh….goblok lo smua

  1. brandon Says:

   JONI ini sudah mabok ya.. Iblis setan berwujud joni. Joni goblok tolol,otak akal pikiran tumpul . Joni itu iblis berwujud manusia.

  2. restu Says:

   joni.. anda mengatakan goblok pada org lain, bearti anda merasa pintar, mnurutku, org pintar itu pasti punya agama n tatakrama, krna didalam agama mana pun, pasti mengajarkan tatakrama yg baik, saya punya dua (2) pertanyaan buat anda,
   yg pertama, anda beragama apa..??
   trus pertanyaan yg kedua, nanti stelah anda menjawab pertnyaan ku yg pertama,

 58. Asmaul husna Says:

  Buat bob.. Tlg ya klo ngomong dipikir dl.. Dr mana kamu blg nabi muhammad zinah, merampok, jgn asal ngemeng.. Aq saran kan sm kamu baca alquran beserta arti nya beserta penjelesan kejadiannya knp di turunkan ayat ayat.. Jgn kmu slh mengartikan.. Dipahami dimengerti jgn jd org goblok.. Kristen???? Knp hr sabat itu dlm gereja jth pd hri minggu sementara diinjil di tulis bahwa hri pertama itu hri minggu .. Tuhan menciptakan lagit dn bumi selama 6 hri dn pas hr ke 7 lah di sebut hri sabat sementara hri ke 7 hri sabtu knp gereja itu menyimpang dr kitab injil.. Udh jls menyimpang .. Brrti klo ibadah hri minggu haram dunk knp byk yg ibadah hri minggu dh jls tdk ad kebenaran hahahahahha.. Lain kale jgn menghina muhammad..perayaan natal dikarenakan lahir tuhan yesus.. Hahahah sdh jls itu lahir dewa matahari kaum romawi bkn kelahiran yesus.. disitulah tercipta nya perayaan natal yg di rayakn dgn mabok2..mikiiiirrr.. Klo lo ga ahli alkitab jangan asal ngemeng..

 59. Asmaul husna Says:

  Buat bob tlg ya kamu jg jgN blg alquran itu karangan muhammad.. Itu alquran di turunkan allah di mekkah.. Tlg kau tinggal searcing aj google kpn turunnya alquran dn dimana turunnya alquran biar kau jgn asal ngomong…

 60. salam damai Says:

  sbelumnya, sy mhon mf, berusahalah untuk bijaksana dn untuk saudara” smua, mg Tuhan mnambahkan hidayahNya, amien

 61. will mcbroto Says:

  Bejo suruh minum tolak angin dulu Biar bejooo bintang tuju

 62. Raw Says:

  Si bejo tuh tai….
  Pasti di turunan israel…..
  Dasar a*****g

 63. isna Says:

  keren bung..i like this

 64. David Says:

  Bejo pea ..
  Kita ini udah di jaga ,knpa llu Masih minta ke adilan ,,
  Lu iri Sama nabi Muhammad ,emang llu Síapa ?
  Beliau ajà sayang sama umat nya ,llu umat nya beliau engga ,klo bukan yah pantes bègo ..

 65. Halwie afroze Says:

  Alhamdulillah

 66. seftia Says:

  Kebenaran yg hakiki hanya milik ALLAH SWT… kekurangan dan kesalahan hanyalah milik manusia…termasuk sy peribadi…setelah membaca hinggah selesai menangis hati ini bukan menangis akan sesuatu yg jelek..tp menangis terharu dan bahagia..bahwa sy dan keluarga di berikan keberkahan sebagai umat nabi besar MUHAMMAD SWA… semoga kita semua umat muslim di berikan perlindungan ALLAH SWT…di akhir zaman nanti..dan semoga kita semua menjadi penghuni surganya ALLAH SWT. Amien

 67. no name Says:

  AgamaQ mengajarkan untuk berbuat baik terhadap
  Sesama manusia.

  Buat kalian semua.

 68. Ciaya Says:

  Mantap


 69. ruh suci tapi ketika lahir terselubung dan terkotori nafsu jahat rendah hingga kotor dihadapan tuhannya

 70. brandon Says:

  Allah hu akbar, nabi muhammad saw. Tolong jgn hina agama islam. Nyawa taruhannya ku pancung kepala kalian yg hina alquran dan nabi kami muhammad saw. Allah hu akbar. Tiada tuhan selain Allah, nabi muhammad utasan Allah swt. Allah hu akbar.

 71. joko suhardi Says:

  allah swt mengkehendaki apa yang allah kehendaki……. jdi jngan ditanya dimana letak keadilan allah swt….
  allah maha mengetahui

 72. Rizal chipancur Says:

  Bejo
  Amantubillahi wa bi rusullihi
  (Aku beriman kepada Allah dan Rosul-Rosul-nya)
  Ucapan itu utk memohon ampunan jika logika manusia tdk sampai utk mengukur kekuasaan Allah.
  Tidak semua yg Allah ciptakan diterangkan di dlm Al-qur’an. Kalau anda bertanya sprti itu berarti dlm fikiran anda bhw Allah itu berupa makhluq!!!. Dan itu malah akan mmbuat anda terkikis keimanan..
  Jika anda ingin menafsirkan ilmu yg anda terima maka, terlebih dahulu ada hrs pnya keyakinan agar tdk menjdi kafir..

 73. jerryjohnny Says:

  Assalamu Alaikum…….. Bagus seperti baca buku dongeng muda-mudahan Hadist-hadistnya shahih….Aamiin

 74. Widdy Says:

  Sebenar nya allah menciptakan manusia itu sebenarnya mulia.. . Dan harus patuh pada perintah nya… Tapi kenapa manusia tidak mematuhi perintah nya.. Coba kalian pikir kan allah itu sayang pada umat nya. Dan nabi Muhammad utusan nya. Kalian di utus nabi Muhammad untuk patuh pada rukun dan islam. Dan selalu berbuat baik. Dan jalan kan kewajiban nya. Maka allah akan menjaga diri mu dan keturunan mu kelak. Amin ya royal alamin.

  1. Mizan Razak Says:

   MasyaAllah. Allahuakhbar! Laa Illaaha illallah, muhammadur Rasulullah.

 75. Satrya Says:

  Hindarkan berdebat
  ALLAH membuka tabir gaib hanya sebagian kecil.
  Oleh karena itu, seperti apapun kita berusaha hanya sebagian kecil yg akan tersingkap sesuai firman ALLAH

  Sebagai umat yg beriman
  Sudah sepatutnya kita mempercayai, dan jgn pernah sedikitpun mempersoalkan segala keputusan ALLAH krn segala kesempurnaan adalah milik-Nya yg tidak mampu kita jangkau dengan akal.
  Berimanlah, bertaqwalah
  Sebagai seorg mukmin tugas kita adalah beriman dan bertaqwa
  Mari saudara2ku sesama muslim
  Dekatkan diri kepada ALLAH
  Hilangkan semua keraguan krn keraguan datang dari syaithon.
  Barakallah
  Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s