Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka siapa yang mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bahagian yang banyak.” (Hadits ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi , Ahmad )

Ilmu merupakan warisan para nabi dan para nabi tidak mewariskan dirham dan tidak pula dinar, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Manusia yang afdhal ialah mukmin yang ‘alim. Bila orang berhajat kepadanya (ILMUNYA), mereka itu dapat mengambil faedah darinya, .”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Iman itu bertelanjang, dan pakaiannya itu takwa dan perhiasannya itu malu, dan buahnya (hasilnya) itu ilmu

Advertisements